úvod   | služby |   dekret    kontakty    odkazy        

 

 

Služby znalce

 

Služby znalce jsou určeny:
 • soukromým osobám
 • fyzickým a právnickým komerčním subjektům
 • finančním institucím - bankám, pojišťovnám, leasingovým společnostem, fondům apod.
 • rozpočtovým a příspěvkovým organizacím
 • státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům
 • komorám, asociacím, svazům, spolkům a jiným profesním sdružením
Obsah služeb:

Zpracovávání znaleckých posudků pro oceňování akciových společností, akciových podílů, projektů transformace společností, jejich fúzí a rozdělení.

 • ceny a odhady podniků
 • ceny a odhady cenných papírů dle § 186 odst. a/, § 213 odst. c/ Obchodního zákona
 • oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech
 • oceňování pohledávek a investic
 • přezkoumávání správnosti ceny podniku a jeho části při převodu nebo nájmu
 • přezkoumávání činnosti statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů
 • přeměny společností dle § 69 odst. d/ Obchodního zákona
 • zpracování znaleckých zpráv o fúzi společnosti dle § 69 odst. a/ Obchodního zákona
 • posouzení hodnoty zastaveného obchodního podílu pro účely převodu na úhradu dluhu
 • posouzení přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce
 • převzetí, nebo odkoupení cenných papírů na základě veřejného návrhu smlouvy dle § 183 odst. a/ Obchodního zákona
 • prozkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku dle § 190 odst. d/ Obchodního zákona
 • posouzení hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního jmění
 • přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi dle § 69 odst. a/, § 220 odst. c/ Obchodního zákona
 • posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu či výše vypořádacích podílů dle § 59 Obchodního zákona
 • přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami